Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2011 » Пошук за алфавітом: Х

Сторінку оновлено 14 вересня 2011 року. Дані надано станом на кінець попередньої доби.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв Харківська державна академія культури Харківська державна зооветеринарна академія Харківська національна академія міського господарства Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківський гуманітарно-педагогічний інститут Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Харківський державний університет харчування та торгівлі Харківський економіко-правовий університет Харківський інститут кадрів управління, ПВНЗ Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Херсонський державний аграрний університет ВНЗ "Херсонський державний морський інститут" Херсонський державний університет, ХДУ Хмельницький інститут конструювання та моделювання швейних виробів Хмельницький економічний університет, ПВНЗ Харківський національний економічний університет, ХНЕУ Харківський національний медичний університет, ХНМУ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Хмельницький національний університет, ХНУ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Хмельницький університет управління та права, ДВНЗ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Херсонський національний технічний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ХЮІ ХНУВС Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський інститут бізнесу і менеджменту Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Харківська державна академія фізичної культури Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум», ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПВНЗ Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Харкiвський iнститут управлiння у формі ТОВ Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ Харківський інститут екології і соціального захисту, ПВНЗ
© 2008-2011 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ