Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2011 » Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Сторінку оновлено 14 вересня 2011 року. Дані надано станом на кінець попередньої доби.
Статистика
Денна форма

Перелік напрямків та спеціальностей денної форми навчання:

Н
Σ
Л
Д
К
П
В
6.020105 документознавство та інформаційна діяльність
Факультет: Гуманітарний
91500I: Українська мова та література
II: Математика
III: Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.020303 філологія
Факультет: Гуманітарний
93250I: Українська мова та література
II: Англійська мова
III: Історія України
7600
6.030102 психологія
Факультет: Гуманітарний
124600I: Українська мова та література
II: Біологія
III: Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.030503 міжнародна економіка
Факультет: Економіки та менеджменту
55500I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.030504 економіка підприємства
Факультет: Економіки та менеджменту
50650I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Історія України
6500
6.030507 маркетинг
Факультет: Економіки та менеджменту
41500I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Історія України
6500
6.030508 фінанси і кредит
Факультет: Економіки та менеджменту
621000I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Історія України
6500
6.030509 облік і аудит
Факультет: Економіки та менеджменту
26250I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Історія України
6500
6.030510 товарознавство і торговельне підприємництво
Факультет: Літакобудування
645010поза конкурсом: 1
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Хімія
6500
6.030601 менеджмент
Факультет: Економіки та менеджменту
851000I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
6500
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Факультет: Літакобудування
805010поза конкурсом: 1
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Географія / Хімія
6500
6.040301 прикладна математика
Факультет: Систем управління літальних апаратів
793515поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.040302 інформатика
Факультет: Систем управління літальних апаратів
1162515поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.040303 системний аналіз
Факультет: Ракетно-космічної техніки
744015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.050101 комп'ютерні науки
Факультет: Літакобудування
957518поза конкурсом: 4
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.050101 комп'ютерні науки
Факультет: Систем управління літальних апаратів
174100, з них за скороченою програмою 1517поза конкурсом: 4
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.050102 комп'ютерна інженерія
Факультет: Радіотехнічних систем літальних апаратів
187175, з них за скороченою програмою 1530поза конкурсом: 7
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.050103 програмна інженерія
Факультет: Економіки та менеджменту
145100, з них за скороченою програмою 1015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.050201 системна інженерія
Факультет: Систем управління літальних апаратів
1335015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.050202 автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології
Факультет: Систем управління літальних апаратів
962515поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
6500
6.050501 прикладна механіка
Факультет: Літакобудування
395012поза конкурсом: 1
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050501 прикладна механіка
Факультет: Авіаційних двигунів
16508поза конкурсом: 2
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050502 інженерна механіка
Факультет: Ракетно-космічної техніки
515015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050503 машинобудування
Факультет: Ракетно-космічної техніки
475015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050601 теплоенергетика
Факультет: Авіаційних двигунів
225015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050604 енергомашинобудування
Факультет: Авіаційних двигунів
265015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050701 електротехніка та електротехнології
Факультет: Ракетно-космічної техніки
7111015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.050901 радіотехніка
Факультет: Радіотехнічних систем літальних апаратів
7312515поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Фізика
III: Математика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.050902 радіоелектронні апарати
Факультет: Радіотехнічних систем літальних апаратів
69100, з них за скороченою програмою 1525поза конкурсом: 6
I: Українська мова та література
II: Фізика
III: Математика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.050903 телекомунікації
Факультет: Радіотехнічних систем літальних апаратів
9710015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
7600
6.051001 метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
Факультет: Систем управління літальних апаратів
925015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
6500
6.051002 метрологія, стандартизація та сертифікація
Факультет: Систем управління літальних апаратів
907015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
6500
6.051101 авіа- та ракетобудування
Факультет: Літакобудування
22312085поза конкурсом: 21
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.051101 авіа- та ракетобудування
Факультет: Ракетно-космічної техніки
18412065поза конкурсом: 16
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.051102 двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
Факультет: Авіаційних двигунів
10215057поза конкурсом: 15
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.051102 двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
Факультет: Ракетно-космічної техніки
986540поза конкурсом: 10
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Хімія
5400
6.051103 авіоніка
Факультет: Систем управління літальних апаратів
1142515поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.070102 аеронавігація
Факультет: Систем управління літальних апаратів
1122015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.070103 обслуговування повітряних суден
Факультет: Літакобудування
782015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова
5400
6.070106 автомобільний транспорт
Факультет: Літакобудування
612015поза конкурсом: 3
I: Українська мова та література
II: Математика
III: Фізика / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Англійська мова
5400
6.080101 геодезія, картографія та землеустрій
Факультет: Радіотехнічних систем літальних апаратів
12250, з них за скороченою програмою 515поза конкурсом: 2
I: Українська мова та література
II: Географія
III: Математика / Історія України
6500
Н
Σ
Л
Д
К
П
В
Умовні позначення:
Н
- Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація
Σ
- Кількість поданих заяв
Л
- Ліцензований обсяг прийому
Д
- Обсяг державного замовлення
К
- Квоти позаконкурсного і цільового вступу
П
- Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени)
В
- Річна вартість навчання


© 2008-2011 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ