Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2011 » Пошук за ключовим словом: національний (-а)

Сторінку оновлено 14 вересня 2011 року. Дані надано станом на кінець попередньої доби.
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, АРІУ ЗНТУ Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування Білоцерківський національний аграрний університет Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Вінницький національний аграрний університет Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Вінницький національний технічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Волинський національний університет імені Лесі Українки Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Національна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет) Донбаська національна академія будівництва і архітектури, ДВНЗ Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, ДДІЗФВіС Донецький національний медичний університет імені М. Горького Донецький національний технічний університет, ДВНЗ Донецький національний університет Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, ДНУЗТ Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, ЖВІ НАУ Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ Запорізький національний університет Івано-Франківський національний медичний університет, ДВНЗ Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, ПВНЗ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Кіровоградський національний технічний університет, ДВНЗ Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" Київський національний лінгвістичний університет Київський національний торговельно-економічний університет Київський національний університет будівництва і архітектури Національна академія внутрішніх справ Київський національний університет культури і мистецтв Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Київський національний університет технологій та дизайну Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ Луганський національний аграрний університет Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка Національний університет «Львівська політехніка» Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, НАДПСУ Національний університет водного господарства та природокористування Одеський національний медичний університет Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова Одеська національна академія харчових технологій Національний університет «Острозька академія» Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Львівський національний університет імені Івана Франка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» Луцький національний технічний університет Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Національний фармацевтичний університет Національна академія природоохоронного та курортного будівництва Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Національна академія управління, ВНЗ Національний авіаційний університет Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний медичний університет імені О.О.Богомольця Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Національний транспортний університет Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ України Національна металургійна академія України, НМетАУ Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ Національний гірничий університет, НГУ Національний університет фізичного виховання і спорту України Національний університет харчових технологій Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Одеська національна морська академія Національний університет "Одеська юридична академія" Одеський національний морський університет, ДВНЗ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеський національний політехнічний університет Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, КІПДМ ЛНАМ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Сумський національний аграрний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Рубіжне) Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) Тернопільський національний економічний університет Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ДВНЗ Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету Уманський національний університет садівництва (Уманський державний аграрний університет) Національний університет цивільного захисту України Українська академія банківської справи Національного банку України, ДВНЗ Ужгородський національний університет, ДВНЗ Харківська національна академія міського господарства Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Харківський національний економічний університет, ХНЕУ Харківський національний медичний університет, ХНМУ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Хмельницький національний університет, ХНУ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Херсонський національний технічний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ХЮІ ХНУВС Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ Львівський національний аграрний університет Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В.Даля Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, ЄВ КФ СНУ ім.В.Даля Кримський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Слов'янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Закарпатський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Прилуцький НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, СНУЯЕтаП Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управліня при Президентові України Львівська національна академія мистецтв Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Скадовське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Керченський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного университету імені В.І.Вернадського, КЕГІ ТНУ Азовський морський інститут Одеської національної морської академії Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії,ІФ ОНМА Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Ровеньківський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Старобільський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Стахановський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Кримський факультет Запорізького національного університету Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету в м. Мелітополі Нікопольський інститут Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", НІ ДВНЗ "ЗНУ" Криворізький факультет Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", КФ ДВНЗ "ЗНУ" Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування Нікопольський факультет Національної металургійної академії України Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Кривий Ріг Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Львів Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франківськ Навчально-консультаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у м.Новодністровську Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Факультет Львівської національної академії мистецтв у м. Севастополі Глухівський коледж Сумського національного аграрного університету Кримський гуманітарний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Черкаський факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
© 2008-2011 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ