Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації

Партнери

Посилання

  • Тут може бути ваше посилання

Вступна кампанія 2011 » Пошук за ключовим словом: університет

Сторінку оновлено 14 вересня 2011 року. Дані надано станом на кінець попередньої доби.
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, АРІУ ЗНТУ Бердянський державний педагогічний університет Бердянський університет менеджменту і бізнесу Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування Білоцерківський національний аграрний університет Буковинський державний медичний університет Буковинський університет, ПВНЗ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Вінницький національний аграрний університет Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ВДПУ Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Вінницький національний технічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Вінницький фінансово-економічний університет Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» Волинський національний університет імені Лесі Українки Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет) Державний економіко-технологічний університет транспорту Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Донбаський державний технічний університет, ДонДТУ Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, ДДІЗФВіС Донецький державний університет управління Донецький національний медичний університет імені М. Горького Донецький національний технічний університет, ДВНЗ Донецький національний університет Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Дніпродзержинський державний технічний університет Дніпропетровський державний аграрний університет, ДДАУ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, ДНУЗТ Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ «Економіко-правничий інститут, м.Чернівці» ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет» Економіко-технологічний університет, ПВНЗ ПВНЗ "Європейський університет" Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, ЖВІ НАУ Житомирський державний технологічний університет Житомирський державний університет імені Івана Франка Закарпатський державний університет Запорізький державний медичний університет Західноукраїнський економіко-правничий університет, ПВНЗ Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ Запорізький національний університет Ізмаїльський державний гуманітарний університет Івано-Франківський національний медичний університет, ДВНЗ Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, ПВНЗ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Карпатський університет імені Августина Волошина Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київський міжнародний університет, ПВНЗ Київський університет імені Бориса Грінченка Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградський національний технічний університет, ДВНЗ Керченський державний морський технологічний університет Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" Кримський гуманітарний університет, м.Ялта, республіканський ВНЗ Кримський гуманітарний університет, філія у м.Армянськ, республіканський ВНЗ Євпаторійський інститут соціальних наук ВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м.Євпаторія) Київський національний лінгвістичний університет Київський національний торговельно-економічний університет Київський національний університет будівництва і архітектури Київський національний університет культури і мистецтв Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Київський національний університет технологій та дизайну Київський славістичний університет Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Київський університет права НАН України Київський університет ринкових відносин Університет економіки та права «КРОК» Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ДВНЗ Криворізький державний педагогічний університет Кримський інженерно-педагогічний університет, республіканський ВНЗ Державний заклад "Луганський державний медичний університет" Луганський національний аграрний університет Національний університет «Львівська політехніка» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛьвДУВС Львівський державний університет фізичної культури Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Миколаївський державний аграрний університет Чорноморський державний університет імені Петра Могили ПВНЗ Міжнародний Слов'янський університет. Харків, МСУ.Харків Міжнародний Соломонів університет. Східноукраїнська філія Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського Міжнародний університет бізнесу і права, ПВНЗ Мукачівський державний університет, МДУ Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування Національний університет водного господарства та природокористування Одеський державний аграрний університет, ОДАУ Одеський державний екологічний університет Одеський державний економічний університет Одеський національний медичний університет Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Національний університет «Острозька академія» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, ДВНЗ Сумський державний університет Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Східноєвропейський університет економіки і менеджменту Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ Київський університет туризму, економіки і права, КУТЕП Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Криворізький технічний університет Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Класичний приватний університет Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Львівський національний університет імені Івана Франка Київський медичний університет УАНМ, ПВНЗ Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка» Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ Луцький національний технічний університет Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая Міжнародний Соломонів університет Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ Міжнародний християнський університет - Київ, ПВНЗ Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Маріупольський державний університет Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Національний фармацевтичний університет Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Національний авіаційний університет Національний університет біоресурсів і природокористування України Національний медичний університет імені О.О.Богомольця Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Національний транспортний університет Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ України Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ Національний гірничий університет, НГУ Національний університет фізичного виховання і спорту України Національний університет харчових технологій Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет "Одеська юридична академія" Одеський національний морський університет, ДВНЗ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеський національний політехнічний університет Подільський державний аграрно-технічний університет Сімферопольський іногородній факультет Полтавського університету споживчої кооперації України Полтавський університет економіки і торгівлі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" Рівненський державний гуманітарний університет Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету Сумський національний аграрний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Севастопольський міський гуманітарний університет, СМГУ Слов'янський державний педагогічний університет, СДПУ Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Рубіжне) Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) Тернопільський національний економічний університет Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ДВНЗ Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету Уманський національний університет садівництва (Уманський державний аграрний університет) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Національний університет цивільного захисту України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ Університет економіки і управління, ВНЗ Ужгородський національний університет, ДВНЗ Український Католицький Університет ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет Факультет військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин, ПВНЗ Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Харківський державний університет харчування та торгівлі Харківський економіко-правовий університет Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Херсонський державний аграрний університет Херсонський державний університет, ХДУ Хмельницький економічний університет, ПВНЗ Харківський національний економічний університет, ХНЕУ Харківський національний медичний університет, ХНМУ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Хмельницький національний університет, ХНУ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Хмельницький університет управління та права, ДВНЗ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Херсонський національний технічний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ХЮІ ХНУВС Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Черкаський державний технологічний університет, ДВНЗ Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Черкаський заочний факультет Полтавського університету споживчої кооперації України Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Чернігівський державний технологічний університет Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ Державний університет інформатики і штучного інтелекту Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ Львівський національний аграрний університет Ялтинський університет менеджменту, ВНЗ Інститут країн сходу та Африки ПВНЗ «Міжнародний Слов'янський університет. Харків» Кримський інститут бізнесу Університету економіки і управління Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В.Даля Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, ЄВ КФ СНУ ім.В.Даля Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, КЮІ ОДУВС Кримський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Нікопольський економічний університет, ПВНЗ Донецький університет економіки та права, ПВНЗ Слов'янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Закарпатський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха Класичного приватного університету Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Мелітопольський інститут державного і муніципального управління Класичного приватного університету Прилуцький НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, СНУЯЕтаП Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ Одеський державний університет внутрішніх справ Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Університет сучасних знань, ТОВ/ВНЗ Київський університет «Східний світ», ПВНЗ Київський факультет хореографії ПВНЗ «Міжнародний Слов'янський університет. Харків» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Скадовське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Дніпропетровський гуманітарний університет, ПВНЗ Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля Ренійський інститут Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, АФГТ СНУ ім. В.Даля Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Євпаторійський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Керченський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Феодосійський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Джанкойський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Криворізький інститут ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» Рівненський інститут ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” Брацлавський агроекономічний коледж Вінницького державного аграрного університету Факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в м. Берегово Закарпатської області НКЦ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в м. Хуст Закарпатської області Вугледарський коледж Донецького державного університету управління Маріупольський навчально-науковий центр Донецького державного університету управління Торезький коледж Донецького державного університету управління Ясинуватський коледж Донецького державного університету управління Луцький гуманітарний університет Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету Чернігівська філія Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету Технологічно-промисловий коледж Вінницького державного аграрного університету Київський університет культури, ПВНЗ Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» Інститут управління природними ресурсами Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК" Ровеньківський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Старобільський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Стахановський факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Полтавський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури Кримський факультет Запорізького національного університету Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету в м. Мелітополі Нікопольський інститут Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", НІ ДВНЗ "ЗНУ" Криворізький факультет Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", КФ ДВНЗ "ЗНУ" Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Кривий Ріг Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Львів Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франківськ Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету Навчально-консультаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у м.Новодністровську Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Міжнародний гуманітарний університет Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету Глухівський коледж Сумського національного аграрного університету Кримський гуманітарний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Черкаський факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
© 2008-2011 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ