Інформаційна система "Конкурс"

Вступ до вищих навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації


Партнери

Посилання

Сторінку оновлено 29/08/12 o 17:20 за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 Спеціальність 8.04020102 "актуарна та фінансова математика"

 Спеціальність 8.04020601 "астрономія (за напрямами)"

 Спеціальність 8.04020405 "біофізика"

 Спеціальність 8.04020403 "експериментальна ядерна фізика та фізика плазми"

 Спеціальність 8.04020203 "комп’ютерна механіка"

 Спеціальність 8.04020101 "математика (за напрямами)"

 Спеціальність 8.04020103 "математична економіка та економетрика"

 Спеціальність 8.04020202 "механіка суцільних середовищ"

 Спеціальність 8.04020501 "прикладна та теоретична статистика"

 Спеціальність 8.04020401 "прикладна фізика (за галузями використання)"

 Спеціальність 8.04020402 "радіофізика і електроніка"

 Спеціальність 8.04020201 "теоретична та прикладна механіка"

 Спеціальність 8.04020301 "фізика (за напрямами)"

 Спеціальність 7.04020301 "фізика (за напрямами)"

 Спеціальність 8.04020302 "фізика конденсованого стану"

 Спеціальність 8.04020303 "фізика наносистем"

 Спеціальність 8.04020304 "фізика ядра та фізика високих енергій"
© 2008-2012 vstup.info, Міністерство освіти і науки України
Розроблено за сприяння програми USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
ІС "Конкурс" функціонує відповідно до Наказу МОН України № 514 від 11 червня 2008 року
Ідея розробки належить Ярославу БОЛЮБАШУ