?

Пошук за алфавітом: М

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжнародний гуманітарний університет
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Міжнародний Слов'янський університет. Харків, ПВНЗ
Міжнародний Соломонів університет
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Міжнародний християнський університет-Київ, ПВНЗ
Маріупольський державний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Мукачівський державний університет
Міжгірський медичний коледж
Міжнародний коледж інновацій і бізнесу, ПВНЗ
Міжнародний коледж Святого Луки, ПВНЗ
Міжнародний медичний коледж
Макіївський політехнічний коледж
Макіївський промислово-економічний коледж
Макарівський медичний коледж, КВНЗ Київської обласної ради
Малинський лісотехнічний коледж
Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету
Маріупольський будівельний коледж
Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Медичний коледж «Монада», ТзОВ
Медичний коледж ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Медичний коледж ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Медичний коледж Міжнародного Гуманітарного Університету
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти
Медичний коледж, ПВНЗ
Мелітопольський коледж Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Мелітопольський медичний коледж, КВНЗ Запорізької обласної ради
Мелітопольський промислово-економічний коледж
Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету
Миколаївський базовий медичний коледж
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Миколаївський коледж бізнесу і права ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Миколаївський коледж Київського університету культури
Миколаївський коледж культури і мистецтв
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Миколаївський муніципальний академічний коледж
Миколаївський політехнічний коледж
Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Мирогощанський аграрний коледж
Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну, ПВНЗ
Млинівський державний технолого-економічний коледж
Могилів-Подільський медичний коледж
Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Міжнародний коледж моди і дизайну ВНЗ «Київська академія перукарського мистецтва»
Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Києві
Малинський навчально-інформаційно-консультаційний пункт Національного університету біоресурсів і природокористування України
Маріупольська філія Донецького державного університету управління
Маріупольський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ Приазовський державний технічний університет
Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Марганецький коледж ДВНЗ «Національний гірничий університет»
Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
Машинобудівний коледж Сумського державного університету
Медичний коледж Запорізького державного медичного університету
Медичний коледж Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Медичний коледж Харківського національного медичного університету
Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету
Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Миколаївське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
Миколаївський коледж ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного
Могилів-Подільський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії
Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії
Морський коледж Херсонської державної морської академії
Мукачівський аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Мукачівський навчально-інформаційно-консультаційний пункт Національного університету біоресурсів і природокористування України