?

Бакалавр, 0403 Системні науки та кібернетика

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вінницький національний технічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Хмельницький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Рівненський державний гуманітарний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Хмельницький національний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Дніпродзержинський державний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Маріупольський державний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Донбаська державна машинобудівна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний технічний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Донецький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Києво-Могилянська академія»