?

Бакалавр, 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Державний університет телекомунікацій
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Одеська національна морська академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Дніпродзержинський державний технічний університет
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Державний університет телекомунікацій
Український державний університет залізничного транспорту
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний технічний університет
Київський коледж зв'язку
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Сумський державний університет