?

Бакалавр, 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донецький національний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Одеський національний політехнічний університет
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Донецький національний технічний університет
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Черкаський державний технологічний університет