?

Бакалавр, 1301 Соціальне забезпечення

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Академія муніципального управління
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Харківський національний медичний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Запорізький національний університет
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Академія рекреаційних технологій і права
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Хмельницький національний університет
Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут підприємництва «Стратегія»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет