?

Бакалавр, 1701 Інформаційна безпека

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ужгородський національний університет
Донецький національний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Запорізький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Міжнародний гуманітарний університет
Національний авіаційний університет
Національнa академія Служби безпеки України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Державний університет телекомунікацій
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки