?

Бакалавр, 0302 Міжнародні відносини

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет культури, ПВНЗ
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Східно-європейський слов'янський університет, ВНЗ ТзОВ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Київський славістичний університет, ВНЗ ПрАТ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»
Київський університет туризму, економіки і права
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Львівська комерційна академія
Запорізький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Міжнародний гуманітарний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Львівська політехніка»
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Тернопільський національний економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний авіаційний університет
Маріупольський державний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» (спільний вищий заклад освіти з колективною власністю)
Ужгородський національний університет
Донецький національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет