?

Бакалавр, 0514 Біотехнологія

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Національний авіаційний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківська державна зооветеринарна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького