?

Бакалавр, 0303 Журналістика та інформація

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Класичний приватний університет
Українська академія друкарства
Запорізький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет «Одеська юридична академія»
Бердянський державний педагогічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський славістичний університет, ВНЗ ПрАТ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Український католицький університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Сумський державний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Маріупольський державний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет «Одеська юридична академія»
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська комерційна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Українська академія друкарства
Запорізький національний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Національний університет харчових технологій
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Сумський державний університет