?

Бакалавр, 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Харківський національний медичний університет
Харківська державна академія фізичної культури
Бердянський державний педагогічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Львівський державний університет фізичної культури
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Херсонський державний університет
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Хмельницький національний університет
Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Сумський державний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Харківська державна академія фізичної культури
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Львівський державний університет фізичної культури
Херсонський державний університет
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Запорізький національний університет
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Сумський державний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Харківська державна академія фізичної культури
Бердянський державний педагогічний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Львівський державний університет фізичної культури
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Рахівський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Херсонський державний університет
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Донбаський державний педагогічний університет
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Чортківський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Калуський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка