?

Бакалавр, 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Одеський державний екологічний університет
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Нікопольська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Славутицька філія Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Дунайський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Донбаська державна машинобудівна академія
Ужгородський національний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний лісотехнічний університет України
Конотопська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Донецький національний університет
Смілянська філія Національного університету харчових технологій
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Хмельницький національний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Український католицький університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Український державний університет залізничного транспорту
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Дубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Галицька Академія
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Донбаський державний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Національний гірничий університет
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Херсонський національний технічний університет
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Самбірська філія Тернопільського національного економічного університету
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Херсонський державний університет
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Галицька Академія
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Івано-Франківська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Тернопільський національний економічний університет