?

Бакалавр, 0304 Право

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Жмеринська філія ВНЗ «Університет сучасних знань»
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Вінницька філія Університету сучасних знань
Європейський університет, ПВНЗ
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Українська академія банківської справи Національного банку України
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжгалузева академія управління
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України
Національний авіаційний університет
Національнa академія Служби безпеки України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет культури і мистецтв
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Криворізький національний університет
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Донецький університет економіки та права
Національна академія внутрішніх справ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Бердянський державний педагогічний університет
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницький національний аграрний університет
Ковельська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Одеський національний морський університет
Донецький юридичний інститут МВС України
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Херсонський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Одеська національна морська академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Білоцерківська філія Університету сучасних знань
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Київський університет права Національної академії наук України
Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Житомирська філія Університету сучасних знань
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Житомирська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Львівська комерційна академія
Національний університет «Острозька академія»
Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Донецький національний університет
Вінницький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Класичний приватний університет
Жмеринська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Полтавська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Одеський державний університет внутрішніх справ
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національна академія управління, ВНЗ ПрАТ
Фінансово-правовий коледж, ПВНЗ
Черкаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський економіко-правовий університет у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Хмельницький університет управління та права
Донецька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний гірничий університет
Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпропетровський гуманітарний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський національний університет технологій та дизайну
Івано-Франківська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Вінницька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Тернопільський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Первомайська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Ізмаїльський інститут водного транспорту, ТзОВ
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Нікопольський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Академія адвокатури України
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет