?

Бакалавр, 0201 Культура

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненський державний гуманітарний університет
Академія муніципального управління
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Коледж преси та телебачення, ТзОВ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Державний університет телекомунікацій
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Дубенська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Конотопська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Українська академія друкарства
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Одеський національний політехнічний університет
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національна металургійна академія України
Харківська державна академія культури
Тернопільський національний економічний університет
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська національна академія мистецтв
Одеський національний політехнічний університет
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Київський національний університет культури і мистецтв
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська національна академія мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківська державна академія культури
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури