?

Бакалавр, 0306 Менеджмент і адміністрування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Жмеринська філія ВНЗ «Університет сучасних знань»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Чернівецька філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний фармацевтичний університет
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Рівненський державний гуманітарний університет
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Березанська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Міжгалузева академія управління
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Дніпропетровський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Маріупольський державний університет
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ніжинська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеський державний екологічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Львівський інститут менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Маріупольський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний транспортний університет
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Київський національний університет культури і мистецтв
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Херсонський державний аграрний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Конотопська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Київський університет туризму, економіки і права
Донецький інститут туристичного бізнесу
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Ковельська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Нікопольська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Полтавська державна аграрна академія
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Східно-європейський слов'янський університет, ВНЗ ТзОВ
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національна академія Національної гвардії України
Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Державний університет телекомунікацій
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Херсонський державний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Конотопський інститут Сумського державного університету
Харківський інститут управління (у формі Товариства з обмеженою відповідальністю)
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Українська інженерно-педагогічна академія
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Чернігівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Донбаська державна машинобудівна академія
Одеська національна морська академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» (спільний вищий заклад освіти з колективною власністю)
Ужгородський національний університет
Харківська державна зооветеринарна академія
Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Галицька Академія
Донецький національний університет
Вінницький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Смілянська філія Національного університету харчових технологій
Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту імені Северина Наливайка ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Жмеринська філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний університет «Львівська політехніка»
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Львівський державний університет внутрішніх справ
Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Університет менеджменту освіти
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Український державний хіміко-технологічний університет
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Міжнародний університет фінансів, ПВНЗ
Одеський національний політехнічний університет
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Білоцерківська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Бучацький інститут менеджменту і аудиту
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький фінансово-економічний університет
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ
Сумський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Донбаський державний технічний університет
Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Харківська медична академія післядипломної освіти
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Кілійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Хмельницький університет управління та права
Вінницький кооперативний інститут
Національний гірничий університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Закарпатський інститут імені Августина Волошина ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Криворізький інститут ім. Петра Калнишевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Уманський національний університет садівництва
Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Нікопольський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Одеський державний аграрний університет
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний гуманітарний університет
Сумський державний університет