?

Бакалавр, 0507 Електротехніка та електромеханіка

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Одеський національний морський університет
Військова академія (м. Одеса)
Приазовський державний технічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Одеська національна морська академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ, м. Слов'янськ), Української інженерно-педагогічної академії
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Донбаський державний технічний університет
Хмельницький національний університет
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Національний гірничий університет
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпродзержинський державний технічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Національна металургійна академія України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Свалявська філія Національного університету харчових технологій
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Приазовський державний технічний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Херсонський національний технічний університет
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Сумський державний університет