?

Бакалавр, 0508 Електроніка

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний авіаційний університет
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Конотопський інститут Сумського державного університету
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Донбаський державний технічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний авіаційний університет
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний технічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Дніпродзержинський державний технічний університет
Херсонський національний технічний університет
Сумський державний університет