?

Бакалавр, 1702 Цивільна безпека

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет цивільного захисту України
Луцький національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Таврійський державний агротехнологічний університет
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Український державний університет залізничного транспорту
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Національний університет водного господарства та природокористування
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Хмельницький національний університет