?

Бакалавр, 0202 Мистецтво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Закарпатський художній інститут
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний транспортний університет
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
Київський національний університет культури і мистецтв
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, ПВНЗ
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний лісотехнічний університет України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Класичний приватний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Українська академія друкарства
Львівська національна академія мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Запорізький національний технічний університет
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Калуський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Хмельницький національний університет
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет технологій та дизайну
Херсонський національний технічний університет
Київська Академія перукарського мистецтва
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Міжнародний гуманітарний університет
Українська академія перукарської майстерності та декоративної косметики Київського університету культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Європейський університет, ПВНЗ
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Філія №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в місті Хуст Закарпатської області
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Луцький педагогічний коледж
Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Мукачівський державний університет
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київська дитяча Академія мистецтв
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Київський інститут музики імені Р.М. Глієра
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Закарпатський художній інститут
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша
Херсонський державний університет
Київська дитяча Академія мистецтв
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, ПВНЗ
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Українська академія друкарства
Львівська національна академія мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Київська дитяча Академія мистецтв
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківська державна академія культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Європейський університет, ПВНЗ
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Львівський державний університет фізичної культури
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Канівський гуманітарний інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури