?

Бакалавр, 0801 Геодезія та землеустрій

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Луганський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Подільський державний аграрно-технічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний транспортний університет
Криворізький національний університет
Херсонський державний аграрний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Інститут управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський національний аграрний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Національний гірничий університет
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Одеський державний аграрний університет