?

Бакалавр, 1401 Сфера обслуговування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Київський університет культури, ПВНЗ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницький національний аграрний університет
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний економічний університет
Мукачівський державний університет
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Ужгородський національний університет
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська комерційна академія
Класичний приватний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Черкаський державний технологічний університет
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський державний університет фізичної культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний економічний університет
Мукачівський державний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Галицька Академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Запорізький національний технічний університет
Академія рекреаційних технологій і права
Національний університет водного господарства та природокористування
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київський славістичний університет, ВНЗ ПрАТ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський гуманітарний університет
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Уманський національний університет садівництва
Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури
Тернопільський національний економічний університет
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету