?

Бакалавр, 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Луганський національний аграрний університет
Полтавська філія Національного університету харчових технологій
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Свалявська філія Національного університету харчових технологій
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Білоцерківський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Херсонський державний аграрний університет
Вінницький національний аграрний університет
Львівська філія Національного університету харчових технологій
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Львівська комерційна академія
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Смілянська філія Національного університету харчових технологій
Сумська філія Національного університету харчових технологій
Національний університет «Львівська політехніка»
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Український державний хіміко-технологічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Київський національний торговельно-економічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету