?

Бакалавр, 0502 Автоматика та управління

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Академія муніципального управління
Полтавська філія Національного університету харчових технологій
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Криворізький національний університет
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Приазовський державний технічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Донбаська державна машинобудівна академія
Одеська національна морська академія
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Смілянська філія Національного університету харчових технологій
Сумська філія Національного університету харчових технологій
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Одеський національний політехнічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донбаський державний технічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ, м. Слов'янськ), Української інженерно-педагогічної академії
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет