?

Бакалавр, 0301 Соціально-політичні науки

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Національний університет «Одеська юридична академія»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Мукачівський державний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Університет менеджменту освіти
Донбаський державний педагогічний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Хмельницький національний університет
Вінницька академія неперервної освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Барський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Одеський національний медичний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненський державний гуманітарний університет
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Національний університет цивільного захисту України
Національний авіаційний університет
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Уманська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національна академія внутрішніх справ
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний лінгвістичний університет
Східно-європейський слов'янський університет, ВНЗ ТзОВ
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Донецький інститут соціальної освіти, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки ТзОВ ВНЗ «Університет сучасних знань»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Київський інститут сучасної психології та психотерапії, ТзОВ
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Університет менеджменту освіти
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, ПВНЗ
Інститут екології економіки і права
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпропетровський гуманітарний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Український католицький університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський інститут екології і соціального захисту, ПВНЗ
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет «Одеська юридична академія»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Державний університет телекомунікацій
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Український католицький університет
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»