?

Бакалавр, 0101 Педагогічна освіта

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кременчуцький навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Луцький педагогічний коледж
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
Мукачівський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Барський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Бердянський державний педагогічний університет
Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Запорізької обласної ради
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Педагогічний коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Філія №1 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в місті Хуст Закарпатської області
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кременчуцький навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Луцький педагогічний коледж
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Рахівський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
Мукачівський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Донбаський державний педагогічний університет
Чортківський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Калуський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Барський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Луцький національний технічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Подільський державний аграрно-технічний університет
Національний транспортний університет
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський професійно педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м.Харків)
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Мукачівський державний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ, м. Слов'янськ), Української інженерно-педагогічної академії
Миколаївський національний аграрний університет
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Хмельницький національний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ і м. Слов`янськ)
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Запорізької обласної ради
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Рахівський навчально-консультаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Хмельницький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Український католицький університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Кременчуцький навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Донбаський державний педагогічний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Хмельницький національний університет
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка