?

Магістр, 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донецький національний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба