?

Магістр, 1301 Соціальне забезпечення

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національний авіаційний університет
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Хмельницький національний університет
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет