?

Магістр, 0303 Журналістика та інформація

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Київський міжнародний університет, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Український католицький університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Сумський державний університет