?

Магістр, 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківська державна академія фізичної культури
Львівський державний університет фізичної культури
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Академія рекреаційних технологій і права
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Харківська державна академія фізичної культури
Бердянський державний педагогічний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Львівський державний університет фізичної культури
Херсонський державний університет
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Донбаський державний педагогічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка