?

Магістр, 0201 Культура

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненський державний гуманітарний університет
Академія муніципального управління
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національна металургійна академія України
Харківська державна академія культури
Тернопільський національний економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Львівська національна академія мистецтв
Одеський національний політехнічний університет
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»