?

Магістр, 0202 Мистецтво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, ПВНЗ
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівська національна академія мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Запорізький національний технічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет технологій та дизайну
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Херсонський державний університет
Мукачівський державний університет
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Київський інститут музики імені Р.М. Глієра
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Українська академія друкарства
Львівська національна академія мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Європейський університет, ПВНЗ
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Бердянський державний педагогічний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Львівський державний університет фізичної культури
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури