?

Магістр, 0801 Геодезія та землеустрій

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Подільський державний аграрно-технічний університет
Херсонський державний аграрний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський державний аграрний університет