?

Магістр, 0502 Автоматика та управління

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Академія муніципального управління
Луцький національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Криворізький національний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Приазовський державний технічний університет
Донбаська державна машинобудівна академія
Одеська національна морська академія
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Одеський національний політехнічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донбаський державний технічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Сумський державний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Приазовський державний технічний університет
Українська академія друкарства
Одеський національний політехнічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну