?

Магістр, 1501 Державне управління

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Академія муніципального управління
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Національний університет «Одеська юридична академія»
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Класичний приватний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Університет менеджменту освіти
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Хмельницький університет управління та права
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Херсонський національний технічний університет
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Тернопільський національний економічний університет
Сумський державний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Маріупольський державний університет
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національна академія державного управління при Президентові України
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Херсонський національний технічний університет
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України