?

Спеціаліст, 0403 Системні науки та кібернетика

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Рівненський державний гуманітарний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Рівненський державний гуманітарний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Хмельницький національний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Дніпродзержинський державний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Сумський державний університет