?

Спеціаліст, 1301 Соціальне забезпечення

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний авіаційний університет
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний університет
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донбаський державний педагогічний університет
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Хмельницький національний університет
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Тернопільський національний економічний університет