?

Спеціаліст, 0303 Журналістика та інформація

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Класичний приватний університет
Українська академія друкарства
Запорізький національний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Маріупольський державний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Бердянський державний педагогічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький національний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Сумський державний університет