?

Спеціаліст, 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Львівський національний університет імені Івана Франка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донбаська державна машинобудівна академія
Національний лісотехнічний університет України
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Національна металургійна академія України
Сумський державний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Одеський державний екологічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Нікопольська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет державної податкової служби України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Смілянська філія Національного університету харчових технологій
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет митної справи та фінансів
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний університет харчових технологій
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національна металургійна академія України
Тернопільський національний економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Державний університет телекомунікацій
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Галицька Академія
Вінницький національний технічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Хмельницький національний університет
Національний гірничий університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Херсонський національний технічний університет
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Донецький національний університет
Вінницький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Національний авіаційний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Криворізький національний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Галицька Академія
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Національний гірничий університет
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Національний університет «Львівська політехніка»
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Чернігівський національний технологічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Український державний університет залізничного транспорту
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Донбаський державний технічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
Одеська національна академія харчових технологій
Тернопільський національний економічний університет