?

Спеціаліст, 0201 Культура

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний авіаційний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет культури і мистецтв
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Одеський національний політехнічний університет
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національна металургійна академія України
Харківська державна академія культури
Тернопільський національний економічний університет
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Херсонський державний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний політехнічний університет
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Харківська державна академія культури
Київський університет культури, ПВНЗ
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Київський національний університет культури і мистецтв
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська національна академія мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківська державна академія культури
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури