?

Спеціаліст, 0306 Менеджмент і адміністрування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Житомирський національний агроекологічний університет
Національний авіаційний університет
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький національний аграрний університет
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Львівський національний аграрний університет
Національний лісотехнічний університет України
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Український гуманітарний інститут, ПВНЗ
Донбаський державний технічний університет
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Університет економіки та права «КРОК»
Національний гірничий університет
Інститут ділового адміністрування
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Карпатський інститут підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Рівненський державний гуманітарний університет
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Міжгалузева академія управління
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Дніпропетровський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Маріупольський державний університет
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Одеський державний екологічний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Криворізький національний університет
Херсонський державний аграрний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Бердянський державний педагогічний університет
Київський університет туризму, економіки і права
Донецький інститут туристичного бізнесу
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Вінницький національний аграрний університет
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Чернівецький факультет Національного технічного університету «ХПІ»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національна академія Національної гвардії України
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Державний університет телекомунікацій
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Конотопський інститут Сумського державного університету
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Українська інженерно-педагогічна академія
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Чернігівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Харківська державна зооветеринарна академія
Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Галицька Академія
Донецький національний університет
Вінницький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Вінницький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту імені Северина Наливайка ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Український державний хіміко-технологічний університет
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Бучацький інститут менеджменту і аудиту
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Донбаський державний технічний університет
Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти
Житомирський державний технологічний університет
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Хмельницький університет управління та права
Національний гірничий університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Закарпатський інститут імені Августина Волошина ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківська державна академія культури
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Одеський державний аграрний університет
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет