?

Спеціаліст, 0305 Економіка та підприємництво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Європейський університет, ПВНЗ
Луцький національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Криворізький національний університет
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний торговельно-економічний університет
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Тернопільський національний економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Свалявська філія Національного університету харчових технологій
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Криворізький національний університет
Донецький університет економіки та права
Херсонський державний аграрний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Бердянський державний педагогічний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Полтавська державна аграрна академія
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський національний морський університет
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Національний університет державної податкової служби України
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Шосткинський інститут Сумського державного університету
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Приазовський державний технічний університет
Херсонський державний університет
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Конотопський інститут Сумського державного університету
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Галицька Академія
Донецький національний університет
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Українська академія друкарства
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Одеський національний політехнічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Донбаський державний технічний університет
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний гірничий університет
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Черкаський державний технологічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ізмаїльський інститут водного транспорту, ТзОВ
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Рівненський державний гуманітарний університет
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Кіровоградський національний технічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Запорізька державна інженерна академія
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Криворізький національний університет
Вінницький національний аграрний університет
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний університет «Острозька академія»
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний технічний університет
Донбаський державний технічний університет
Хмельницький національний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Інститут підприємництва «Стратегія»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Маріупольський державний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Криворізький національний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Національний університет державної податкової служби України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Донецький національний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Донецький національний технічний університет
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут екології економіки і права
Черкаський державний технологічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Європейський університет, ПВНЗ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Криворізький національний університет
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Київський університет туризму, економіки і права
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Галицька Академія
Донецький національний університет
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Український державний хіміко-технологічний університет
Українська академія друкарства
Кіровоградський інститут комерції
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Одеський національний політехнічний університет
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, ПВНЗ
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Донецький державний університет управління
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, ПВНЗ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Університет економіки та права «КРОК»
Інститут екології економіки і права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, ПВНЗ
Київський університет культури, ПВНЗ
Міжгалузева академія управління
Житомирський національний агроекологічний університет
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Кіровоградський національний технічний університет
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Запорізька державна інженерна академія
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Буковинський університет
Національний транспортний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету»
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Донецький університет економіки та права
Херсонський державний аграрний університет
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Київський університет туризму, економіки і права
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький національний аграрний університет
Львівська філія Національного університету харчових технологій
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Свалявська філія Тернопільського національного економічного університету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту ДКСУ
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Горлівський регіональний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Донбаська державна машинобудівна академія
Ужгородський національний університет
Кіровоградський інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань»
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки ТзОВ ВНЗ «Університет сучасних знань»
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Національний лісотехнічний університет України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Галицька Академія
Донецький національний університет
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Кам`янець-Подільська філія Національного університету Державної податкової служби України
Українська академія друкарства
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Кіровоградський інститут комерції
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Одеський національний політехнічний університет
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Волинський інститут економіки та менеджменту, ВНЗ, ПрАТ
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Бучацький інститут менеджменту і аудиту
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький державний університет управління
Донбаський державний технічний університет
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Білоцерківська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький кооперативний інститут
Національний гірничий університет
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Інститут підприємництва «Стратегія»
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Сторожинецька філія Національного університету Державної податкової служби України
Ізмаїльський інститут водного транспорту, ТзОВ
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Одеський державний аграрний університет
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Кіровоградський національний технічний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Національний університет державної податкової служби України
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Кам`янець-Подільська філія Національного університету Державної податкової служби України
Університет митної справи та фінансів
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Херсонський національний технічний університет
Сторожинецька філія Національного університету Державної податкової служби України
Тернопільський національний економічний університет
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Львівський інститут економіки і туризму
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Українська академія друкарства
Київський національний торговельно-економічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Чернігівський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Луцький національний технічний університет
Кіровоградський національний технічний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Одеський національний економічний університет
Донецький національний університет
Університет митної справи та фінансів
Запорізький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Житомирський державний технологічний університет
Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Національний університет харчових технологій
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Тернопільський національний економічний університет
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, ПВНЗ
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ТзОВ
Європейський університет, ПВНЗ
Відокремлений структурний підрозділ у м. Мелітополь ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ
Житомирська філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Академія муніципального управління
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, ТзОВ
Луганський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, ПВНЗ
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ВНЗ ПрАТ
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Київський інститут бізнесу та технологій, ПВНЗ ТзОВ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кіровоградський національний технічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Запорізька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Білоцерківський національний аграрний університет
Донецька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Буковинський університет
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Національний транспортний університет
Економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області
Таврійський державний агротехнологічний університет
Київська гуманітарна академія, ВНЗ ПрАТ
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Донецький університет економіки та права
Київський економічний інститут менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Бердянський державний педагогічний університет
Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТзОВ
Вінницький національний аграрний університет
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
Одеська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Нікопольський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Національний університет державної податкової служби України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Свалявська філія Тернопільського національного економічного університету
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Приазовський державний технічний університет
Одеський національний економічний університет
Український державний університет залізничного транспорту
Мукачівський державний університет
Університет сучасних знань, ПВНЗ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Карпатський університет імені Августина Волошина, ПВНЗ
Донбаська державна машинобудівна академія
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ужгородський національний університет
Кременчуцький інститут ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Львівський національний аграрний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Відокремлений підрозділ ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» у м. Кривий Ріг
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ
Львівська комерційна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державний економіко-технологічний університет транспорту
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Національний університет «Острозька академія»
Галицька Академія
Донецький національний університет
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Кам'янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій
Кам`янець-Подільська філія Національного університету Державної податкової служби України
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Кіровоградський інститут комерції
Університет митної справи та фінансів
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Вінницька філія Національного університету Державної податкової служби України
Запорізький національний технічний університет
Сумський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Донецький державний університет управління
Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Донбаський державний технічний університет
Київський університет ринкових відносин ВНЗ у формі ТзОВ
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Житомирський державний технологічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Економіко-технологічний університет
Вінницький кооперативний інститут
Національний гірничий університет
Інститут екології економіки і права
Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут ділового адміністрування
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Дніпродзержинський державний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Київський національний університет технологій та дизайну
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Уманський національний університет садівництва
Національна металургійна академія України
Херсонський національний технічний університет
Сторожинецька філія Національного університету Державної податкової служби України
Тернопільський національний економічний університет
Міжнародний Університет Бізнесу і Права, ПВНЗ
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сумський державний університет