?

Спеціаліст, 0202 Мистецтво

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Закарпатський художній інститут
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Національний авіаційний університет
Луцький національний технічний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Національний транспортний університет
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
Київський національний університет культури і мистецтв
Дніпропетровська філія ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Криворізький національний університет
Інститут реклами, ВНЗ у формі ТзОВ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, ПВНЗ
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний лісотехнічний університет України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська національна академія мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Запорізький національний технічний університет
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Хмельницький національний університет
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Черкаський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Київський національний університет технологій та дизайну
Херсонський національний технічний університет
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Міжнародний гуманітарний університет
Українська академія перукарської майстерності та декоративної косметики Київського університету культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Криворізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Херсонський державний університет
Мукачівський державний університет
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Київський інститут музики імені Р.М. Глієра
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Закарпатський художній інститут
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Центр післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Криворізький національний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Херсонський державний університет
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, ПВНЗ
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Українська академія друкарства
Львівська національна академія мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Харківська державна академія культури
Львівський національний університет імені Івана Франка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Рівненський державний гуманітарний університет
Київський університет культури, ПВНЗ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Бердянський державний педагогічний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Херсонський державний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Харківська державна академія культури