?

Спеціаліст, 0801 Геодезія та землеустрій

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Чернігівський національний технологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Луганський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Національний авіаційний університет
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Подільський державний аграрно-технічний університет
Криворізький національний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Інститут управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Університет новітніх технологій, ПВНЗ
Ужгородський національний університет
Львівський національний аграрний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Класичний приватний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Донецький національний технічний університет
Національний гірничий університет
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський державний аграрний університет