?

Спеціаліст, 1401 Сфера обслуговування

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Київський університет культури, ПВНЗ
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет туризму, економіки і права
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Львівський інститут економіки і туризму
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Мукачівський державний університет
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівська комерційна академія
Класичний приватний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київський національний торговельно-економічний університет
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет харчових технологій
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Одеська національна академія харчових технологій
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Міжрегіональна Академія управління персоналом, ВНЗ ПрАТ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чернігівський національний технологічний університет
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у формі ТзОВ
Київський університет культури, ПВНЗ
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний транспортний університет
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет туризму, економіки і права
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Львівський інститут економіки і туризму
Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Львівський державний університет фізичної культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Одеський національний економічний університет
Мукачівський державний університет
Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Ужгородський національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Галицька Академія
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Класичний приватний університет
Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Національний університет «Львівська політехніка»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Запорізький національний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Запорізький національний технічний університет
Донецький державний університет управління
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»
Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Київський національний торговельно-економічний університет
Університет економіки та права «КРОК»
Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Черкаський державний технологічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету