?

Молодший спеціаліст, 0502 Автоматика та управління

Останнє оновлення сторінки 03/03/16 o 00:16
Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління
Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Ніжинський агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Київський індустріальний коледж
Дніпропетровський індустріальний коледж
Вінницький коледж Національного університету харчових технологій
Слов'янський коледж Національного авіаційного університету
Дрогобицький коледж нафти і газу
Чернівецький індустріальний коледж
Житомирський технологічний коледж
Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій
Калуський політехнічний коледж
Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій
Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету
Дніпродзержинський індустріальний коледж ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України
Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету
Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
Технікум газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій
Коледж Національної металургійної академії України
Вільногірський технікум Національної металургійної академії України
Дніпропетровський політехнічний коледж
Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій