?

Пошук за алфавітом: М

Останнє оновлення сторінки 07/07/17 o 00:18
Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"
Маріупольський державний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Міжнародний гуманітарний університет
Міжнародний Соломонів університет
Мукачівський державний університет
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний Слов'янський університет. Харків"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний християнський університет-Київ"
Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права
"Миколаївський коледж Київського університету культури"
Відокремлений підрозділ "Медичний коледж Одеського медичного інституту" Міжнародного гуманітарного університету
Державний вищий навчальний заклад "Макіївський політехнічний коледж"
Державний вищий навчальний заклад "Макіївський промислово-економічний коледж"
Державний вищий навчальний заклад "Маріупольський будівельний коледж"
Державний вищий навчальний заклад "Мелітопольський промислово-економічний коледж"
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Державний вищий навчальний заклад "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж"
Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Макарівський медичний коледж"
Малинський лісотехнічний коледж
Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету
Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Машинобудівний коледж Сумського державного університету
Медичний коледж ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
Медичний коледж Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет"
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти
Мелітопольський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету
Миколаївський базовий медичний коледж
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Миколаївський коледж культури і мистецтв
Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Миколаївський муніципальний академічний коледж
Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Мирогощанський аграрний коледж
Міжгірський медичний коледж
Млинівський державний технолого-економічний коледж
Могилів-Подільський медичний коледж
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
ПВНЗ "Міжнародний медичний коледж"
Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж"
Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж інновацій і бізнесу"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж медицини"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж Святого Луки"
Структурний підрозділ Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада"
Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв"
Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Малинський навчально-інформаційно-консультаційний пункт"
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський аграрний коледж"
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський навчально-інформаційно-консультаційний пункт"
Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
Відокремлений структурний підрозділ "Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, Національного університету "Одеська юридична академія" у м. Києві"
Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"
Маріупольська філія Донецького державного університету управління
Маріупольський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу Приазовський державний технічний університет
Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету
Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
Медичний коледж Запорізького державного медичного університету
Медичний коледж Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Медичний коледж Харківського національного медичного університету
Медично-фармацевтичний коледж Приватного вищого навчального закладу "Міжнародна академія екології та медицини"
Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій
Миколаївська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту
Миколаївська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
Миколаївське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
Миколаївський коледж Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський комплекс Національного університету "Одеська юридична академія"
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Могилів-Подільський навчально-консультаційний пункт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія"
Морехідний коледж технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія"
Морський коледж Херсонської державної морської академії
Структурний підрозділ "Міжнародний коледж моди і дизайну" Вищого навчального закладу "Київська академія перукарського мистецтва"